Szkoła na miarę zrównoważonego miasta

Projektując nowe osiedle, bardzo ważne jest myślenie zarówno o części mieszkalnej, jak również użytkowej dla wszystkich pokoleń. Dlatego też wybudujemy szkołę na miarę dzisiejszych czasów. Jednym z najważniejszych założeń projektowanej placówki przy ul. Konstruktorskiej jest nadanie jej, oprócz funkcji edukacyjnej, wymiaru ważnego dla całej lokalnej społeczności. Powstanie ona z myślą o 450 uczniach klas 1-8 a także z oddziału przedszkolnego, jak i innych mieszkańcach, którzy całymi rodzinami będą mogli spędzać tu wolny czas. W ten sposób budynek będzie spełniał aktualne warszawskie standardy edukacyjne, które są zbiorem wytycznych, jak projektować dobre szkoły.

Szkołę zaprojektowała renomowana pracownia architektoniczna WWAA.

„Sam sposób zaprojektowania i wybudowania szkoły również ma wymiar edukacyjny. Zamierzamy wyeksponować niektóre elementy konstrukcyjne oraz instalacje, nie ukrywać ich w tynku. W ten sposób pokazujemy uczniom, z czego jest zbudowana i jak działa ich szkoła, a jednocześnie ograniczamy zużycie materiałów. Chcemy, by szkoła korzystała w części z prądu pochodzącego z paneli fotowoltaicznych, wykorzystywała tzw. szarą wodę, liczniki zainstalowane przy umywalkach pokazywały dzieciom, ile wody zużyły na umycie rąk i jak ograniczyć to zużycie. To najlepszy sposób na oswajanie chłonnych umysłów dzieci z projektowaniem zrównoważonym.

Zrównoważona przestrzeń, musi być atrakcyjna dla mieszkańców - zarówno wizualnie, jak i użytecznie”

Marcin Mostafa, WWAA

Marcin Mostafa: W 2007 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest jednym z najbardziej znanych architektów młodego pokolenia i współzałożycielem pracowni WWAA. W latach 2012-2015 pełnił funkcję przewodniczącego warszawskiego oddziału SARP. Uczestniczył w takich projektach jak powstanie Pawilonu Polskiego na EXPO w Szanghaju, czy stworzeniu wystawy „Miasto na sprzedaż” dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

„Zaprojektowaliśmy otwarty plac wejściowy, który może spełniać funkcję centrum sąsiedzkiego. Bezpośrednio z placu można się dostać do ogólnodostępnej biblioteki lub, poprzez główne wejście, do bloku pomieszczeń sportowych. Hol wejściowy wraz z otwartą stołówką, poza godzinami pracy szkoły, mogą być miejscem debat czy spotkań lokalnej społeczności. Chcemy tę szkołę wyeksponować i podkreślić jej znaczenie dla dzielnicy”.

Natalia Paszkowska, WWAA

Natalia Paszkowska: Współzałożycielka pracowni WWAA i absolwentka Wydziału Architektury Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorką m.in. projektu Pawilonu Polskiego na EXPO 2010 w Szanghaju i Służewskiego Domu Kultury w Warszawie.