Zagospodarowanie przestrzenne

Nasz projekt powstaje na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej. Dlaczego? Na terenie obowiązuje uchwalony w 2012 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który przewiduje tu wyłącznie zabudowę biurową. Od tego czasu, jego założenia się zdezaktualizowały. Przekonaliśmy się, że jednofunkcyjność powoduje mnóstwo problemów dla życia w metropolii, jak ograniczenie życia tej części miasta do określonych pór dnia i dni tygodnia, kumulacja ruchu w określonych godzinach, czy brak impulsów do rozwoju infrastruktury społecznej. Pandemia COVID-19 pokazała jak ogromna jest potrzeba jest wartość budowania tzw. 15-minutowych miast, czyli zapewnienia mieszkańcom podstawowych funkcji i usług miejskich w odległości spaceru od domu.

  • Jako deweloper działamy razem z miastem, kształtujemy nasze osiedla tak żeby wpisać się w rytm mieszkańców, tworzymy żywą przestrzeń
  • Zapewniamy niezbędne miejsca przydatne na każdym etapie życia - szkoły, sklepy, punkty spotkań
  • Tworzymy nie tylko osiedle, ale miasto, co powoduje lepsze, bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury
  • Projekt od początku stworzony do życia, który jest uniwersalny i zrównoważony, pozwala ograniczyć długotrwałą legislację w przyszłości

Działając na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej, tworzymy miasto odpowiadające potrzebom mieszkańców, biorąc pod uwagę ich opinie. Koncepcja zrównoważonego miasta jest wymagająca. Musimy pamiętać o każdej sferze życia, budować nie tylko mieszkania, ale też tworzyć otwarte przestrzenie do spędzania czasu. Rozmawiamy z miastem i jego mieszkańcami, nie ukrywamy swoich zamiarów, przedstawiamy wartości i autorów projektu – to dla nas duże zobowiązanie żeby stworzyć taki projekt.