Otwarta sfera komunikacji

Chcemy budować dobre sąsiedztwo, łączyć i zapraszać. Jesteśmy otwarci na rozmowy i sugestie. Kiedy już zapoznasz się z projektem, daj nam znać co o nim sądzisz. Co Ci się podoba, czego brakuje lub nad czym jeszcze warto się zastanowić. Idea zrównoważonego osiedla zakłada przestrzeń tworzoną dla mieszkańców, dlatego Twój głos jest dla tak ważny.

Przestrzeń dla Was

Przestrzeń dla Was Mieszkasz w pobliżu? Bywasz w okolicy? Pracujesz w sąsiedztwie? A może po prostu szukasz mieszkania idealnego dla siebie – zostaw wiadomość w naszej skrzynce kontaktowej i daj znać, co dla Ciebie ważne. Możesz też napisać, jakie jest Twoje zdanie o koncepcji zrównoważonego miasta.

Twoje zdanie
ma znaczenie,
napisz do nas!

Skrzynka kontaktowa:
MOKOTOW@ECHO.COM.PL

Wasze pytania, nasze odpowiedzi

Kiedy wystartuje budowa szkoły i kiedy szkoła będzie gotowa?

Szkoła jest inwestycją towarzyszącą dla osiedla, które powstanie przy ul. Wołoskiej i Domaniewskiej, w miejscu najstarszych biurowców kompleksu Empark. Całość powstaje na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej. Projekt przeszedł procedurę administracyjną, która jest przewidziana przez ustawę, rozporządzenia i zarządzenia Prezydenta Warszawy. Rada Miasta zgodziła się na jego realizację na sesji 9 września 2021 roku. Z naszym wnioskiem można zapoznać się na stronie BIP Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Wkrótce przystąpimy do prac budowlanych i chcielibyśmy, żeby pierwsze lekcje mogły się odbyć już w roku szkolnym 2023/2024. Co ważne, zgodnie z porozumieniem z miastem, szkoła musi być gotowa nie później niż pierwsze budynki mieszkaniowe.

Kto zapłaci za budowę szkoły?

Szkołę wybuduje i wyposaży na własny koszt Echo Investment, a następnie przekaże ją miastu. Szacunkowa wartość tej inwestycji to ok. 25 mln zł.

Dlaczego do opracowania projektu wybrana została pracownia WWAA?

Szkołę zaprojektowała renomowana pracowania architektoniczna WWAA, która ma najlepszą wiedzę o tym, jak powinny funkcjonować takie placówki i jakie są wobec nich oczekiwania. WWAA na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i we współpracy z zespołem Stołecznego Biura Edukacji oraz BuroHappold Engineering opracowało standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w Warszawie.

Opracowywanie standardów to kilkumiesięczny proces, podczas którego ten zespół odbył spotkania z dyrektorami szkół, projektantami zajmującymi się tematyką budynków oświatowych, Zarządem Zieleni oraz fundacjami działającymi na rzecz oświaty. Odbyły się również warsztaty, podczas których skonfrontowali wypracowaną ideę przyszłych szkół. Na podstawie wyników powstał zbiór standardów, skonstruowany w formie zaleceń i wytycznych, wspierający realizację dobrych pod względem funkcjonalno-architektonicznym, ekonomicznych projektów szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w Warszawie. Naszym zdaniem, w Polsce trudno o lepsze referencje w dziedzinie projektowania szkół.

Dlaczego proponowana szkoła jest otwarta?

Zwykle szkoły w Warszawie są całkowicie odgrodzone od miasta. Osoby z zewnątrz nie mają możliwości wejścia do budynku, a często nawet za ogrodzenie. Projekt WWAA sprawia, że plac wejściowy jest otwarty: rodzice czy opiekunowie mogą przyprowadzić dzieci, spokojnie się z nimi pożegnać, odebrać je ze szkoły, poczekać na nie, zostawić rower, porozmawiać z sąsiadami czy innymi rodzicami, itp. Nie muszą czekać na ulicy. Szkoła ma dość kameralny charakter, więc plac zachowuje odpowiednią skalę. Jednak jako że szkoła bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, dostęp do boiska, trzeciego placu, stołówki czy hallu wewnątrz budynku musi być kontrolowany – co nie oznacza, że zamknięty. Projekt zakłada, że szkoła popołudniami może służyć jako lokalne centrum spotkań. Dlatego te części budynku, które do tego mogą służyć (hall, stołówka) są zaprojektowane tak, by można było do nich wejść wprost w placyku wejściowego, bez potrzeby przechodzenia przez korytarze z klasami itp. Tak zaprojektowana szkoła, która zachęca do zatrzymania się tu choćby na chwilę, która odróżnia się od pozostałej zabudowy sąsiedzkiej, w której zawsze jest jakiś ruch, ma szansę stać się takim właśnie centrum sąsiedzkim.

Dlaczego szkoła nie powstaje na planowanym osiedlu, tylko przy ul. Konstruktorskiej?

Szkoła ma służyć całej okolicy, nie tylko naszemu projektowi, więc nie ma konieczności żeby te dwie inwestycje były w tym samym miejscu. Podobnie nie wszystkie inwestycje towarzyszące w zieleń powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie, a jednak poprawiają istotnie jakoś przestrzeni publicznej dla całej okolicy. Szkoła ma zostać wybudowana na działce, która już od wielu lat była przeznaczona przez miasto pod budowę szkoły, a której właścicielami jesteśmy my. Po sąsiedzku jest zresztą osiedle, które także my zbudowaliśmy kilka lat temu.

Czy planowane osiedle przy ul. Wołoskiej będzie ogrodzone?

Nie, osiedle będzie otwarte i zapraszające do skorzystania z przestrzeni publicznej. Jedną z jego najważniejszych ambicji jest „zszywanie” okolicy – czyli zapewnienie łatwego przechodzenia pomiędzy budynkami, wprowadzenie ruchu pieszych i rowerzystów, ożywienie parterów przez sklepy, kawiarnie i punkty usługowe. Z pewnością przyciągać będzie planowany park wzdłuż ul. Wołoskiej, ścieżka sąsiedzka pomiędzy budynkami wewnątrz osiedla, czy zielone skwery z naturalną roślinnością. Zapraszamy już dziś!

Ile zieleni będzie w projekcie mieszkaniowym?

Na działce, która ma około 4,7 ha, aż 3 ha zajmie zieleń. Dziś około 90% tej działki to powierzchnia utwardzona, znajdują się tam asfalt i miejsca parkingowe. Zielone elementy to głównie mikrotrawniki przed biurowcami i przy chodnikach. Naszym celem jest zastąpienie betonowych parkingów zielenią, której dominującym elementem będzie park wzdłuż ulicy Wołoskiej. Projekt przewiduje także nowe przejścia i rozwiązania komunikacyjne, które ułatwią poruszanie się po tym kwartale. Zaplanowaliśmy m.in. ścieżkę sąsiedzką i liczne przejścia między budynkami, które ułatwią swobodne przechodzenie przez teren.

Jak będą wyglądały otwarte przestrzenie w tym projekcie?

Cały projekt będzie otwarty, nie zamierzamy go grodzić. Chcemy, by przestrzeń wokół budynków była zapraszająca i zielona. Kierujemy się zasadą: „twórzmy parki, nie parkingi”. Do najatrakcyjniejszych przestrzeni wspólnych naszego projektu zaliczamy park, który oddzieli budynki od ulicy i zastąpi istniejący parking. Ten park w przyszłości mógłby zostać poprowadzony wzdłuż ul. Wołoskiej aż do Pola Mokotowskiego. Oprócz parku wzdłuż Wołoskiej, powstaną również nowe placyki miejskie otoczone usługami i punktami gastronomicznymi, czy zielona ścieżka sąsiedzka wewnątrz osiedla.

Czy osiedle spowoduje wzmożony ruch samochodowy?

Wręcz przeciwnie, osiedle mieszkaniowe będzie generowało dużo mniejszy ruch samochodowy niż obecne biurowce. Zgodnie z projektem, obniżamy na tym terenie liczbę samochodów aż o 30% i nadajemy priorytet pieszym i rowerzystom. Co więcej, zastąpimy betonowe parkingi zielenią, a przyszłym mieszkańcom zapewnimy parkingi podziemne. Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę transportu publicznego i bliskość do centrum miasta, Służewiec sprzyja poruszaniu się innymi środkami transportu niż samochód, a dzięki równowadze pomiędzy już istniejącymi a nowymi funkcjami, wszystkie potrzeby będzie można tu załatwić w zasięgu 15-minutowego spaceru – pójść pieszo do pracy, wygodnie załatwić zakupy w pobliskim centrum handlowym czy umówić się na wieczór z przyjaciółmi w lokalnej restauracji. Co więcej, wprowadzenie w serce biurowej dzielnicy mieszkańców sprawi, że część mieszkańców nie będzie musiała do pracy dojeżdżać z innych dzielnic, tylko po prostu przyjdą do biura na pieszo.